AVI-niveaus, wat zijn dat?

AVI-niveaus worden gebruikt op basisscholen in Nederland en Vlaanderen. Het is een indeling om de moeilijkheid van teksten mee aan te geven. Onder andere de woordlengte en zinslengte bepalen de moeilijkheidsgraad van een verhaal. Zo is AVI-Start bedoeld voor kinderen die een paar weken leesonderwijs hebben gehad. Daarna volgt AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4 en zo verder tot en met E7 (AVI-Plus). Het getal geeft de groep aan waarin de leerling het niveau zou moeten beheersen. Daarbij staat de letter M voor midden (van het schooljaar) en de letter E voor eind. Door middel van AVI-toetskaarten bepalen leerkrachten wat de leesvaardigheid en dus het AVI-niveau van hun leerlingen is.

We nemen de niveaus hieronder kort met je door. Houd daarbij in gedachten dat het AVI-systeem bedoeld is om het technisch leesniveau van kinderen in kaart te brengen. Het is echt helemaal niet erg als een kind nog op een lager niveau leest terwijl het al naar de volgende groep gaat. Dat betekent dat bijvoorbeeld de leessnelheid nog niet optimaal is. Een kind leest misschien al hartstikke goed, maar nog niet vlot genoeg. AVI zegt bovendien niks over tekstbegrip!

De boeken van Zwijsen hebben kleurtjes zodat kinderen eenvoudig hun eigen niveau kunnen herkennen:

AVI-start

Hiermee beginnen sommige leerlingen al in groep 2. Ze starten met de lidwoorden (de, het, een) en leren simpele woorden herkennen, zoals boom en maan. Over het algemeen beheersen ze dit niveau al na een paar weken.

AVI-M3

Halverwege groep 3 lezen de leerlingen al zinnen met ongeveer 6 woorden. Op dit niveau staat op elke regel een nieuwe zin. Er staan nog geen hoofdletters in de tekst.

AVI-E3

De zinnen tellen ongeveer 7 woorden en in de tekst komen al woorden voor met twee lettergrepen, zoals voet-bal, of verkleinwoorden (boek-je).

AVI-M4

Zinnen lopen door op de volgende regel en tellen ongeveer 8 woorden. Nieuwe zinnen beginnen wel nog op een nieuwe regel.

AVI-E4

De leerlingen kunnen eind groep 4 zinnen lezen van ongeveer 9 woorden. Woorden met drie lettergrepen die beginnen met ge-, be-, of ver- vormen geen obstakel meer, zoals voltooid deelwoorden (gelezen, begrepen, vergeten).

AVI-M5

De zinnen tellen inmiddels gemiddeld 10 woorden en kunnen samenstellingen bevatten (een zin in een zin). Woorden als circus (met een ‘c’-klank) en categorie (met een ‘k’-klank) worden op de juiste manier gelezen.

AVI-E5

De leerlingen lezen aan het eind van groep 5 zinnen met 10-11 woorden en lezen nu ook zonder moeite woorden die eindigen op -isch (fantastisch!).

AVI M6

De teksten hebben zinnen met ongeveer 11 woorden. Er komen ook lastigere uitheemse woorden in voor (leenwoorden zoals capuchon, polonaise en première).

AVI-E6 en AVI-M7

De leerlingen lezen zinnen met ongeveer 11-12 woorden. Hierin komen alle woordtypen voor.

AVI-E7/AVI-Plus

Hiermee worden teksten aangeduid voor groep 7 en hoger.

Wat wil je doen?

Avi-series van Zwijsen bekijken: Bikkels (voor wie AVI-lezen nog lastig is) of Zoeklicht Dyslexie

Avi-serie van Kluitman bekijken: Leren lezen met Kluitman

Kinderboekenseries bekijken
Kinderboeken zoeken op schrijver
Gratis leestips ontvangen